Zásady ochrany osobních údajů

 

Co se v těchto Zásadách dočtete?

Dočtete se, jak budeme s Vašimi osobními údaji pracovat, když navštívíte naše webové stránky svatebnimisto.cz, vytvoříte si u nás uživatelský účet nebo se zapojíte do diskuze. Dozvíte se také, jaká práva týkající se Vašich osobních údajů máte.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Společnost Gate42 consulting s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, 155 00, Praha 5, IČO: 08059039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312276 (dále jen „Správce“).

Registrace

 1. Pokud jste návštěvník webu a hledáte místo na svatbu nebo jinou inspiraci, můžete si u nás vytvořit uživatelský účet, psát komentáře nebo využívat další jeho funkce. Na některých v tuto chvíli pracujeme.
 2. Registrovat se můžete, i pokud chcete Vy sami na našich stránkách nabídnout k pronájmu pěkné svatební místo nebo nabízíte i jiné služby.
 3. V takovém případě zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • uživatelské jméno,
 • e-mailovou adresu,
 • heslo,

a to za účelem registrace do uživatelského účtu a jeho administrace.

 1. Takové zpracování nám umožňuje Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.
 2. Pokud jste pronajímatelé nebo poskytovatelé služeb, budeme tyto údaje a případně další, které nám sdělíte, zpracovávat také z důvodu jednání o smlouvě dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a to po stejně dlouhou dobu jako výše (pokud neuzavřeme smlouvu).

Kontaktní formulář (Doporučte místo)

 1. V rámci kontaktního formuláře zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
 • Jméno a příjmení;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Vaši zprávu;

a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz či na Váš vzkaz.

 1. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 12 od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.
 2. Pokud tímto doporučujete vlastní vhodné místo, můžeme zpracovávat Vaše údaje také z důvodu jednání o smlouvě dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Poptávka po rezervaci místa

 1. Pokud Vás zaujalo konkrétní místo a přejete si ho poptat, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • text zprávy.
 1. Toto zpracování provádíme proto, abychom Vám zprostředkovali možnost sjednat si pronájem místa či objednat si jinou službu, kterou naši partneři nabízí. Ke zpracování tak dochází dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a to po dobu vyřízení poptávky, maximálně 1 měsíc.
 2. Tyto Vaše údaje předáme provozovateli poptávaného místa, aby se Vám mohl ozvat.

Komentáře a hodnocení

 1. Pokud chcete na našich stránkách zanechat komentář nebo ohodnotit některé místo či službu, budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje.
  • jméno a příjmení, případně uživatelské jméno (pokud jste u nás registrovaní)
  • emailovou adresu,
  • text komentáře či hodnocení,
  • IP adresu.

a to proto, abychom zpracovali a zveřejnili váš komentář na našem webu. Váš e-mail zveřejňovat nebudeme. Komentář bude na webu zveřejněn po dobu zveřejnění daného článku, který jste komentovali.

 1. Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování máte právo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku na info@svatebnimisto.cz. Námitku vyhodnotíme bezodkladně.
 2. Prosíme, seznamte se také s našimi Podmínkami užívání webu.

Jaká máte práva?

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • odvolat svůj souhlas,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce;
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kdo nám se zpracováním pomáhá?

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.

 • poskytovatel služby WordPress,
 • poskytovatel databáze Hubspot

a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme.

 

Nezapomeňte, že nás kdykoliv s dotazy můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@svatebnimisto.cz.