Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek

V tomto dokumentu se dočtete, jak a k čemu můžete naše stránky užívat a čeho byste se měli naopak vyvarovat. A pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo se Vám cokoliv nezdálo, určitě nám dejte vědět na info@svatebnimisto.cz.

Kdo tyto stránky provozuje?

Provozovatel webových stránek svatebnimisto.cz je společnost Gate42 consulting s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, 155 00, Praha 5, IČO: 08059039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312276.

K čemu tento web slouží

Na našich webových stránkách prezentujeme katalog míst, která nabízí možnost svatebních obřadů či hostin. Dále nabízíme seznam a prezentaci dalších subjektů, které nabízí služby spojené se svatbami a jejich pořádáním. Návštěvníci mají možnost se spojit s těmito subjekty za účelem poptávky jejich služeb.

Používání webových stránek je bezplatné, není-li uvedeno jinak. Zásady zpracování osobních údajů najdete zde a informace o tom, jak používáme cookies a jak svou volbu upravit, najdete zde.

Odpovědnost

Prosíme, vezměte na vědomí, že neneseme žádnou zodpovědnost za průběh, kvalitu, cenu či jakoukoliv jinou náležitost smlouvy mezi Vámi a pronajímateli či jinými poskytovateli služeb, kteří se na našich webových stránkách prezentují. Tyto smlouvy uzavíráte přímo s těmito osobami, proto se, prosíme, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí obracejte přímo na ně.

Informace o pronajímatelích a poskytovatelích služeb máme přímo od nich, případně s jejich svolením z jejich webových prezentací nebo je na našich stránkách zveřejňují přímo oni. Za obsah jimi poskytovaných informací tudíž neodpovídáme. To samé platí i pro fotografie či jakékoliv grafické a propagační materiály nebo odkazy na webové stránky a jejich obsah. Neodpovídáme tedy ani za zásah do práv třetích osob v případě, že by se cítily být zveřejněnými informacemi, fotografiemi či jiným obsahem dotčeny na svých právech.

Jak webové stránky (ne)používat

Prosíme, abyste naše webové stránky nevyužívali k nelegálním nebo zakázaným činnostem, k činnostem, které porušují dobré mravy nebo práva třetích stran, a abyste dodržovali právní předpisy České republiky. Vezměte prosím především na vědomí, že obsah webových stránek je chráněn autorským právem nás či třetích osob, jakož i dalšími právy duševního vlastnictví. Zejména upozorňujeme na naše právo jakožto pořizovatele databáze uveřejněné na těchto webových stránkách. V případě, že bude jakýmkoliv způsobem její obsah kopírován, jedná se o porušení našich práv.

Zejména prosíme abyste:

  • nekopírovali, nestahovali či jinak nezasahovali do jakéhokoliv obsahu na naší webové stránce,
  • v rámci diskuze dodržovali slušnou a nikoliv vulgární komunikaci, neuváděli nepravdivé informace či jakékoliv jiné informace, které by mohly kohokoliv poškodit, zejména abyste neuváděli pomlouvačné, zkreslené nebo jinak dehonestující informace,
  • pokud bude potřeba, vymazali na naši žádost jakýkoliv komentář a dále dodržovali slušnou úroveň diskuze a vyjadřování,
  • vzali na vědomí, že můžeme jakýkoliv komentář nebo nahraný obsah smazat, a to i bez upozornění, pokud se budeme domnívat, že by mohl porušovat pravidla užívání těchto stránek,
  • nezasahovali nebo se nesnažili zasahovat do běžného provozu webových stránek, a to včetně virálních útoků, změn TCP / IP balíčků nebo přenosů velkého objemu dat nebo aktivit, které mohou nadměrně nebo neúměrně zatížit infrastrukturu, na které jsou webové stránky vystavěny;
  • nepoužívali automatické nástroje pro přístup k webové stránce nebo jejím databázím (jako je kopírování dat z obrazovky anebo přímo z databází, používat boty, roboty, softwarové kódy a jiné automatizované aktivity), vyjma případů, kdy k takové automatické aktivitě dojde na základě našeho písemného souhlasu – zákaz neplatí pro vyhledávací služby jako je Google a další;

Vezměte na vědomí, že máme právo vymáhat nároky, které vyplynou z porušení těchto podmínek, stejně jako omezit nebo přerušit váš přístup na webovou stránku, a to kdykoli bez předchozího oznámení v případě, že nebudete dodržovat jakékoli ustanovení těchto podmínek (nebo takové podezření vznikne).

V případě, že vám takový přístup omezíme nebo přerušíme, nemáme povinnost vám hradit jakékoliv ztráty, které by vám tímto vznikly.