Cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, Gate42 consulting s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, 155 00, Praha 5, IČO: 08059039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312276, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, a to za těmito účely:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek;
  • marketingové účely, jako je retargeting;
 1. Sběr cookies pro účely bod body a) a b) je možné považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 2. Cookies, které jsou užívány za účelem uvedeným v pod bodem c), jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je dán nastavením vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně nás kontaktujte na adrese info@svatebnimisto.cz
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@svatebnimisto.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení.
 4. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nanejvýš však po dobu 24 měsíců.
 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Ads;
  • Poskytovatelem služby Sklik;
  • Poskytovatelem služby HubSpot
  • Poskytovatelem služby Facebook
 1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:
 1. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • odvolat svůj souhlas,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce;
  • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování;
  • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.
 1. Správce shromažďuje na svých webových stránkách:
Cookie Popis Expirace Typ Přístup k informacím
_ga Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, kolikrát stránku uživatel navštívil. 2 roky Analytické google-analytics.com
_gid Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 1 den Analytické google-analytics.com
_gat Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků. 1 minuta Statistické google-analytics.com
_hstc Sleduje pohyb návštěvníků na webu. Zaznamenává domain, čas první návštěvy, čas poslední návštěvy a počet návštěv. 1 rok Analytické www.hubspot.com
hubspotuk Registruje pohyb uživatele na stránce. Cookie je odeslána HubSpotu na základě vyplněného formuláře. 1 rok Analytické www.hubspot.com
_hssrc Sleduje, zdali uživatel restartoval prohlížeč či nikoli. Pokud cookie není přítomna, má se za to, že uživatel navštívil stránku poprvé. Analytické www.hubspot.com
_hssc Sleduje, zdali uživatel navštívil stránku znovu či nikoli. Podle toho počítá celkový počet návštěv uživatele. 30 minut Analytické www.hubspot.com
_fbp Tato cookie je nastavena Facebookem a zajišťuje lepší cílení reklamy, pokud je uživatel na stránkách Facebooku nebo jiné digitální platformy, na které Facebook inzeruje. 2 měsíce Marketingová www.facebook.com
fr Tato cookie je nastavena Facebookem a sleduje relevantnost zobrazované reklamy a měří a vylepšuje zobrazování reklamy. Dále sleduje chování uživatele a sdílí je se stránkami, které jsou napojeny na Facebook pixel nebo Facebook social plugin. 2 měsíce Marketingová www.facebook.com